Гаранционни условия

Гаранционни условия:

  

Търговската гаранция на предлаганите в нашият online магазин часовници се предоставя от "Дарика – КДБ” ООД и е не по-малко от 2 (две) години, и започва да тече от датата на закупуване (доставка) на часовника. Този гаранционен срок не се прилага за аксесоарите, които са част от комплекта на продукта.

Всеки часовник се доставя с 2 гаранционни карти.

Едната е оригиналната гаранционна карта, която се осигурява от производителя, и втора гаранционна карта по която, ние поемаме допълнителни ангажименти към Вашия часовник в рамките на гаранционния срок:

Гаранцията на продукта е валидна за територията на Република България.

"Дарика – КДБ” ООД се задължва безплатно, да ремонтира и отстрани всички фабрични дефекти по механизма на часовника

Да замени продукта в рамките на законоустановения срок от един месец от датата на предевяване на рекламацията или  да развали договора за покупка и да възстанови  заплатената от купувача сума или намали заплатената цена.

Потребителят не може да претендира възстановяване на платена сума или намаляване цената на продукта, когато търговецът се съгласи да поправи продукта или ако успее да извърши замяна на продукта с нов в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

В случай на замяна на продукта, той може да бъде заменен със същия модел или с друг еквивалентен модел, който има същите функционални и технически характеристики.

Гаранцията не се отнася в случаите на:

- ремонтиране и подмяна на части, изхабени в следствие на обичайна употреба;

- повреда на стъкло, каишка (верижка), патенти, промяна цвета на покритието на корпуса, каишката (верижката), счупено стъкло, надирания по корпуса, верижката или каишката на часовника както и промяна в цвета им вследствие обичайната употреба;

 - липса или счупване на елементи от орнаментите (украсата) на часовника, отчупен или изтръгнат винт (бутон) за сверяване, деформации по корпуса, капаците или декоративните гривни;

 - направен опит за отстраняване на дефекта от страна на потребителя или от други  неупълномощени лица (наличие на следи от механично въздействие или наличие на следи от опити за отваряне на часовника);

- коронката на часовника е на винт и не е завита в нормално положение, в следствие на което в часовника е попаднала вода;

- наличие на следи от механични удари (побитости, дълбоки наранявания);

- неспазване степента на водоустойчивост на часовника, означена на корпуса и гаранционната карта, в следствие на което в часовника е попаднала вода;

- отклонение в точността на часовника по-малко от -20....+60 секунди на денонощие за механичните часовници при температура 20 0С;

- отклонение в точността на часовника по-малко от 15 секунди на месец за кварцовите часовници;

- изтощена батерия – три месеца след датата на закупуване на часовника.

1. Гаранционната карта обслужва механизма и фабрични дефекти.

2. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване (доставка) на часовника.

3. Гаранционният срок спира да тече през времето, през което се обработва заявената рекламация.

4. Срокът за ремонт на рекламиран часовник е до 30 календарни дни.

5. Всички разходи за ремонт съгласно т.1 на гаранционни условия са безплатни за потребителя. При щети, възникнали по вина на клиента, онлайн магазин www.darika-ltd.com не носи отговорност и разходите по ремонта са за сметка на клиента.

          

    Степен на водоустойчивост:

   

Water resistant - водозащитен часовник единствено от водни капки (не издържа под налягане);

30m/3atm/3bar - водозащитен часовник единствено от водни капки, може да издържи само на случайно напръскване или кратко потапяне във вода. Такъв часовник не може да издържи на условията на къпане или плуване;

50m/5atm/5bar - водозащитен часовник единствено при къпане и течаща вода;

100m/10atm/10bar - водоустойчив часовник при плуване и гмуркане до 100 метра дълбочина;

200m/20atm/20bar - гмуркане с часовника на големи дълбочини. 

   

  ЗАБЕЛЕЖКА :

        

 “Water resistant” е терминът, който се използва за описване на устойчивостта на часовник против проникване на влага. Всеки часовник получава своята степен водоустойчивост въз основа на лабораторни тестове за налягане. Часовникът се подлага на статични тестове във въздушна среда и се симулира налягането на водата. Важно е да се отбележи, че това са статични тестове.

Атмосферите на водоустойчивост на часовниците се измерват във въздушно налягане, а не във водно налягане (ISO 2281). Означението на водоустойчивостта е относително понятие.

 При повечето дейности във вода, часовникът е изложен на движение и динамично променящо се налягане на водата, както и променяща се температура. При енергично плуване, силен удар във вода или скачане във воден басейн, създаденото моментно налягане върху часовника може многократно да надвиши степента на водоустойчивост, означена на часовника, в последствие на което ще се наруши херметичността на касата (корпуса). Всички последвали дефекти по часовника са за сметка на клиента. 

   

  ВАЖНО !!!

  

Водоустойчивостта на часовниците е нетрайна и обективна характеристика, поради това, че уплътненията на часовника са предмет на износване и остаряване.


Всички щети по часовника, причинени от неспазване правилата на гаранционните условия, се заплащат от клиента.


 Настоящата гаранция не ограничава правата на Клиента гарантирани от чл. чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите (обн. ДВ. Бр. 99/2005 г. и последно изменен ДВ бр. 18/2011 г.)